Cáp tín hiệu SangJinsale off

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1687 | Cật nhập lần cuối: 8/28/2016 12:42:35 PM | RSS

Giá bán: VND

Giá trên web chỉ mang tính chất tham khảo.

S.lượng:
STTTÊN SẢN PHẨM/THIẾT BỊXUẤT XỨĐVTSL (<10c)SL (<20c)SL (<30c)
Cáp điều khiển - Cáp tín hiệu
1Cáp điều khiển 2C x 0,5 SQmmKoreaMét4,8004,5604,320
2Cáp điều khiển 3C x 0,5 SQmmKoreaMét6,5006,1755,850
3Cáp điều khiển 4C x 0,5 SQmmKoreaMét8,5008,0757,650
4Cáp điều khiển 6C x 0,5 SQmmKoreaMét12,00011,40010,800
5Cáp điều khiển 8C x 0,5 SQmmKoreaMét15,00014,25013,500
6Cáp điều khiển 10C x 0,5 SQmmKoreaMét19,00018,05017,100
7Cáp điều khiển 12C x 0,5 SQmmKoreaMét23,00021,85020,700
8Cáp điều khiển 16C x 0,5 SQmmKoreaMét32,00030,40028,800
9Cáp điều khiển 20C x 0,5 SQmmKoreaMét37,00035,15033,300
10Cáp điều khiển 30C x 0,5 SQmmKoreaMét63,00059,85056,700
11Cáp điều khiển 2C x 0,75 SQmmKoreaMét7,0006,6506,300
12Cáp điều khiển 3C x 0,75 SQmmKoreaMét9,0008,5508,100
13Cáp điều khiển 4C x 0,75 SQmmKoreaMét12,00011,40010,800
14Cáp điều khiển 6C x 0,75 SQmmKoreaMét17,50016,62515,750
15Cáp điều khiển 8C x 0,75 SQmmKoreaMét22,00020,90019,800
16Cáp điều khiển 10C x 0,75 SQmmKoreaMét28,00026,60025,200
17Cáp điều khiển 12C x 0,75 SQmmKoreaMét33,50031,82530,150
18Cáp điều khiển 16C x 0,75 SQmmKoreaMét46,00043,70041,400
19Cáp điều khiển 20C x 0,75 SQmmKoreaMét54,00051,30048,600
20Cáp điều khiển 24C x 0,75 SQmmKoreaMét71,00067,45063,900
21Cáp điều khiển 30C x 0,75 SQmmKoreaMét90,00085,50081,000
22Cáp điều khiển 2C x 1,25 SQmmKoreaMét10,5009,9759,450
23Cáp điều khiển 3C x 1,25 SQmmKoreaMét14,00013,30012,600
24Cáp điều khiển 4C x 1,25 SQmmKoreaMét18,50017,57516,650
25Cáp điều khiển 6C x 1,25 SQmmKoreaMét27,00025,65024,300
26Cáp điều khiển 7C x 1,25 SQmmKoreaMét31,00029,45027,900
27Cáp điều khiển 8C x 1,25 SQmmKoreaMét35,50033,72531,950
28Cáp điều khiển 10C x 1,25 SQmmKoreaMét44,00041,80039,600
29Cáp điều khiển 12C x 1,25 SQmmKoreaMét53,00050,35047,700
30Cáp điều khiển 16C x 1,25 SQmmKoreaMét70,00066,50063,000
31Cáp điều khiển 20C x 1,25 SQmmKoreaMét87,00082,65078,300
32Cáp điều khiển 24C x 1,25 SQmmKoreaMét105,00099,75094,500
33Cáp điều khiển 30C x 1,25 SQmmKoreaMét130,000123,500117,000
34Cáp điều khiển 2C x 1,5 SQmmKoreaMét12,00011,40010,800
35Cáp điều khiển 3C x 1,5 SQmmKoreaMét18,50017,57516,650
36Cáp điều khiển 4C x 1,5 SQmmKoreaMét24,50023,27522,050
37Cáp điều khiển 10C x 1,5 SQmmKoreaMét59,00056,05053,100
38Cáp điều khiển 2C x 2,5 SQmmKoreaMét22,00020,90019,800
39Cáp điều khiển 3C x 2,5 SQmmKoreaMét30,00028,50027,000
40Cáp điều khiển 4C x 2,5 SQmmKoreaMét38,50036,57534,650
41Cáp điều khiển 5C x 2,5 SQmmKoreaMét48,50046,07543,650
42Cáp điều khiển 7C x 2,5 SQmmKoreaMét66,00062,70059,400
43Cáp điều khiển 12C x 2,5 SQmmKoreaMét113,000107,350101,700
Cáp điều khiển - Cáp tín hiệu (Loại có lưới)
1Cáp điều khiển 2C x 0,5 SQmmKoreaMét7,5007,1256,750
2Cáp điều khiển 3C x 0,5 SQmmKoreaMét9,0008,5508,100
3Cáp điều khiển 4C x 0,5 SQmmKoreaMét12,00011,40010,800
4Cáp điều khiển 6C x 0,5 SQmmKoreaMét15,00014,25013,500
5Cáp điều khiển 8C x 0,5 SQmmKoreaMét19,00018,05017,100
6Cáp điều khiển 10C x 0,5 SQmmKoreaMét23,50022,32521,150
7Cáp điều khiển 12C x 0,5 SQmmKoreaMét27,50026,12524,750
8Cáp điều khiển 16C x 0,5 SQmmKoreaMét41,00038,95036,900
9Cáp điều khiển 20C x 0,5 SQmmKoreaMét54,00051,30048,600
10Cáp điều khiển 30C x 0,5 SQmmKoreaMét68,00064,60061,200
11Cáp điều khiển 2C x 0,75 SQmmKoreaMét9,5009,0258,550
12Cáp điều khiển 3C x 0,75 SQmmKoreaMét12,00011,40010,800
13Cáp điều khiển 4C x 0,75 SQmmKoreaMét15,00014,25013,500
14Cáp điều khiển 6C x 0,75 SQmmKoreaMét21,00019,95018,900
15Cáp điều khiển 8C x 0,75 SQmmKoreaMét26,50025,17523,850
16Cáp điều khiển 10C x 0,75 SQmmKoreaMét33,50031,82530,150
17Cáp điều khiển 12C x 0,75 SQmmKoreaMét37,50035,62533,750
18Cáp điều khiển 16C x 0,75 SQmmKoreaMét49,00046,55044,100
19Cáp điều khiển 20C x 0,75 SQmmKoreaMét59,00056,05053,100
20Cáp điều khiển 30C x 0,75 SQmmKoreaMét95,00090,25085,500
21Cáp điều khiển 2C x 1,25 SQmmKoreaMét13,50012,82512,150
22Cáp điều khiển 3C x 1,25 SQmmKoreaMét17,50016,62515,750
23Cáp điều khiển 4C x 1,25 SQmmKoreaMét22,50021,37520,250
24Cáp điều khiển 6C x 1,25 SQmmKoreaMét31,50029,92528,350
25Cáp điều khiển 8C x 1,25 SQmmKoreaMét40,00038,00036,000
26Cáp điều khiển 10C x 1,25 SQmmKoreaMét51,00048,45045,900
27Cáp điều khiển 12C x 1,25 SQmmKoreaMét59,00056,05053,100
28Cáp điều khiển 16C x 1,25 SQmmKoreaMét84,00079,80075,600
29Cáp điều khiển 20C x 1,25 SQmmKoreaMét107,000101,65096,300
30Cáp điều khiển 24C x 1,25 SQmmKoreaMét138,000131,100124,200
31Cáp điều khiển 30C x 1,25 SQmmKoreaMét160,000152,000144,000
32Cáp điều khiển 2C x 1,5 SQmmKoreaMét18,00017,10016,200
33Cáp điều khiển 3C x 1,5 SQmmKoreaMét24,00022,80021,600
34Cáp điều khiển 4C x 1,5 SQmmKoreaMét30,00028,50027,000
35Cáp điều khiển 10C x 1,5 SQmmKoreaMét80,00076,00072,000
36Cáp điều khiển 2C x 2,5 SQmmKoreaMét25,00023,75022,500
37Cáp điều khiển 3C x 2,5 SQmmKoreaMét34,00032,30030,600
38Cáp điều khiển 4C x 2,5 SQmmKoreaMét54,00051,30048,600
trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
Hotline0925.135.999Support Online
Manager093.3439.777Support Online
Sales 10946.970.733Support Online
Sales 20937.832.656Support Online
Sales 30903.649.062Support Online
Sales 40120.8033.340Support Online
Support 10168.8721.089Support Online
Support 20912.253.573Support Online
Support 30938.644.246Support Online

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
Hotline0925.135.999Support Online
Manager093.3439.777Support Online
Sales 10946.970.733Support Online
Sales 20937.832.656Support Online
Sales 30903.649.062Support Online
Sales 40120.8033.340Support Online
Support 10168.8721.089Support Online
Support 20912.253.573Support Online
Support 30938.644.246Support Online