Tủ Rack mạng Ekorack Standard & phụ kiệnsale off

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1551 | Cật nhập lần cuối: 9/7/2016 1:58:49 PM | RSS

Giá bán: VND

Giá trên web chỉ mang tính chất tham khảo.

S.lượng:
Ekorack EKOWALL6Tủ 19" 6U treo tường - EKOWALL6, 400mmD x 600mmW x 350mmH. Cửa mica. 1 cửa. 1 quạt
Ekorack EKOWALLTủ 19" 9U treo tường - EKOWALL, 400mmD x 600mmW x 500mmH. Cửa mica. 1 cửa. 1 quạt
Ekorack EKOWALL10Tủ 19" 10U treo tường - EKOWALL10, 400mmD x 600mmW x 550mmH. Cửa mica. 1 cửa. 1 quạt
Ekorack EKOWALL12Tủ 19" 12U treo tường - EKOWALL12, 500mmD x 600mmW x 640mmH. Cửa mica. 1 cửa. 1 quạt
Ekorack EKOC1260Tủ 19" 12U - EKOC1260, 600mmD x 600mmW x 700mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt
Ekorack EKOC1560Tủ 19" 15U - EKOC1560, 600mmD x 600mmW x 830mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt
Ekorack EKOC2060Tủ 19" 20U - EKOC2060, 600mmD x 600mmW x 1.050mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt
Ekorack EKOC2760Tủ 19" 27U - EKOC2760, 600mmD x 600mmW x 1.350mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt
Ekorack EKOC3660Tủ 19" 36U - EKOC3660, 600mmD x 600mmW x 1.750mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt
Ekorack EKOC4260Tủ 19" 42U - EKOC4260, 600mmD x 600mmW x 2.050mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt
Ekorack EKOC1580Tủ 19" 15U - EKOC1580, 800mmD x 600mmW x 830mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt
Ekorack EKOC2080Tủ 19" 20U - EKOC2080, 800mmD x 600mmW x 1.050mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt
Ekorack EKOC2780Tủ 19" 27U - EKOC2780, 800mmD x 600mmW x 1.350mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt
Ekorack EKOC3680Tủ 19" 36U - EKOC3680, 800mmD x 600mmW x 1.750mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt
Ekorack EKOC4280Tủ 19" 42U - EKOC4280, 800mmD x 600mmW x 2.050mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt
Ekorack EKOC4290Tủ 19" 42U - EKOC4290, 900mmD x 600mmW x 2.050mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt
Ekorack EKOC15100Tủ 19" 15U - EKOC15100, 1.000mmD x 600mmW x 830mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt
Ekorack EKOC20100Tủ 19" 20U - EKOC20100, 1.000mmD x 600mmW x 1.050mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt
Ekorack EKOC27100Tủ 19" 27U - EKOC27100, 1.000mmD x 600mmW x 1.350mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt
Ekorack EKOC36100Tủ 19" 36U - EKOC36100, 1.000mmD x 600mmW x 1.750mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt
Ekorack EKOC42100Tủ 19" 42U - EKOC42100, 1.000mmD x 600mmW x 2.050mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt
Ekorack EKOC45100Tủ 19" 45U - EKOC45100, 1.000mmD x 600mmW x 2.200mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt
Ekorack EKOC42110Tủ 19" 42U - EKOC42110, 1.100mmD x 600mmW x 2.050mmH. Cửa trước mica, cửa sau thông khí. 2 quạt
Ekorack EKOC2710080Tủ 19" 27U - EKOC2710080, 1.000mmD x 800mmW x 1.350mmH. Cửa mica 2 cánh trước & sau. 2 quạt
Ekorack EKOC1260CLTủ 19" 12U - EKOC1260CL, 600mmD x 600mmW x 700mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt
Ekorack EKOC1560CLTủ 19" 15U - EKOC1560CL, 600mmD x 600mmW x 830mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt
Ekorack EKOC2060CLTủ 19" 20U - EKOC2060CL, 600mmD x 600mmW x 1.050mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt
Ekorack EKOC2760CLTủ 19" 27U - EKOC2760CL, 600mmD x 600mmW x 1.350mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt
Ekorack EKOC3660CLTủ 19" 36U - EKOC3660CL, 600mmD x 600mmW x 1.750mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt
Ekorack EKOC4260CLTủ 19" 42U - EKOC4260CL, 600mmD x 600mmW x 2.050mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt
Ekorack EKOC1580CLTủ 19" 15U - EKOC1580CL, 800mmD x 600mmW x 830mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt
Ekorack EKOC2080CLTủ 19" 20U - EKOC2080CL, 800mmD x 600mmW x 1.050mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt
Ekorack EKOC2780CLTủ 19" 27U - EKOC2780CL, 800mmD x 600mmW x 1.350mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt
Ekorack EKOC3680CLTủ 19" 36U - EKOC3680CL, 800mmD x 600mmW x 1.750mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt
Ekorack EKOC4280CLTủ 19" 42U - EKOC4280CL, 800mmD x 600mmW x 2.050mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt
Ekorack EKOC4290CLTủ 19" 42U - EKOC4290CL, 900mmD x 600mmW x 2.050mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt
Ekorack EKOC15100CLTủ 19" 15U - EKOC15100CL, 1.000mmD x 600mmW x 830mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt
Ekorack EKOC20100CLTủ 19" 20U - EKOC20100CL, 1.000mmD x 600mmW x 1.050mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt
Ekorack EKOC27100CLTủ 19" 27U - EKOC27100CL, 1.000mmD x 600mmW x 1.350mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt
Ekorack EKOC36100CLTủ 19" 36U - EKOC36100CL, 1.000mmD x 600mmW x 1.750mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt
Ekorack EKOC42100CLTủ 19" 42U - EKOC42100CL, 1.000mmD x 600mmW x 2.050mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt
Ekorack EKOC45100CLTủ 19" 45U - EKOC45100CL, 1.000mmD x 600mmW x 2.200mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt
Ekorack EKOC42110CLTủ 19" 42U - EKOC42110CL, 1.100mmD x 600mmW x 2.050mmH. Cửa lưới trước & sau. 2 quạt
Ekorack EKOC278080CLTủ 19" 27U - EKOC278080CL, 800mmD x 800mmW x 1.350mmH. Cửa lưới 2 cánh trước & sau. 2 quạt
Ekorack EKOC368080CL19" Tủ 36U - EKOC368080CL, 800mmD x 800mmW x 1.750mmH. Cửa lưới 2 cánh trước & sau. 2 quạt
Ekorack EKOC428080CLTủ 19" 42U - EKOC428080CL, 800mmD x 800mmW x 2.050mmH. Cửa lưới 2 cánh trước & sau. 2 quạt
Ekorack EKOC458080CLTủ 19" 45U - EKOC458080CL, 800mmD x 800mmW x 2.200mmH. Cửa lưới 2 cánh trước & sau. 2 quạt
Ekorack EKOC2710080CLTủ 19" 27U - EKOC2710080CL, 1.000mmD x 800mmW x 1.350mmH. Cửa lưới 2 cánh trước & sau. 2 quạt
Ekorack EKOC3610080CLTủ 19" 36U - EKOC3610080CL, 1.000mmD x 800mmW x 1.750mmH. Cửa lưới 2 cánh trước & sau. 2 quạt
Ekorack EKOC4210080CLTủ 19" 42U - EKOC4210080CL, 1.000mmD x 800mmW x 2.050mmH. Cửa lưới 2 cánh trước & sau. 2 quạt
Ekorack EKOC4510080CLTủ 19" 45U - EKOC4510080CL, 1.000mmD x 800mmW x 2.200mmH. Cửa lưới 2 cánh trước & sau. 2 quạt
Ekorack EKOOR22Khung Rack 19" 22U - EKOOR22, 640mmD x 640mmW x 1,100mmH, 4 bánh xe & chân vặn. Khung 150mmD có vòng D-ring quản lý cáp dọc
Ekorack EKOOR24Khung Rack 19" 24U - EKOOR24, 640mmD x 640mmW x 1,200mmH, 4 bánh xe & chân vặn. Khung 150mmD có vòng D-ring quản lý cáp dọc
Ekorack EKOOR27Khung Rack 19" 27U - EKOOR27, 640mmD x 640mmW x 1,450mmH, 4 bánh xe & chân vặn. Khung 150mmD có vòng D-ring quản lý cáp dọc
Ekorack EKOOR42Khung Rack 19" 42U - EKOOR42, 640mmD x 640mmW x 2,050mmH, 4 bánh xe & chân vặn. Khung 150mmD có vòng D-ring quản lý cáp dọc
Ekorack EKOFRADX100Khung gắn ADX 100/ Profile Module
Ekorack EKOMDF108AKhung giá MDF 108A, dung lượng 1200 đôi - EKOMDF108A (không bao gồm phiến LSA Non-profile 2/10)
Ekorack EKOC4530MDF108ATủ 19" 45U - EKOC4530MDF108A, 300mmD x 600mmW x 2.200mmH, gắn sẵn 2 cột MDF 108A. Cửa trước mica, cửa sau thông khí
Ekorack EKOIDF50Hộp đấu dây 50 đôi, treo tường trong nhà - EKOIDF50, 150mmD x 200mmW x 200mmH (không bao gồm phiến LSA Non-profile 2/10)
Ekorack EKOIDF100Hộp đấu dây 100 đôi, treo tường trong nhà - EKOIDF100, 150mmD x 200mmW x 300mmH (không bao gồm phiến LSA Non-profile 2/10)
Ekorack EKOIDF200Hộp đấu dây 200 đôi, treo tường trong nhà - EKOIDF200, 150mmD x 350mmW x 400mmH (không bao gồm phiến LSA Non-profile 2/10)
Ekorack EKOIDF400Hộp đấu dây 400 đôi, treo tường trong nhà - EKOIDF400, 250mmD x 400mmW x 600mmH (không bao gồm phiến LSA Non-profile 2/10)
Ekorack EKOIDF600Hộp đấu dây 600 đôi, treo tường trong nhà - EKOIDF600, 250mmD x 500mmW x 800mmH (không bao gồm phiến LSA Non-profile 2/10)
Ekorack EKOIDF800Hộp đấu dây 800 đôi, treo tường trong nhà - EKOIDF800, 250mmD x 560mmW x 1.020mmH (không bao gồm phiến LSA Non-profile 2/10)
Ekorack EKOFSW40Khay cố định 19" EKOFSW40, dành cho tủ treo tường sâu 400mm
Ekorack EKOFS40ORKhay cố định 3U EKOFS45OR, dành cho open rack 19"
Ekorack EKOFS45Khay cố định EKOFS45, dành cho Tủ 19" sâu 600mm
Ekorack EKOFS60Khay cố định EKOFS60, dành cho Tủ 19" sâu 800mm
Ekorack EKOFS70Khay cố định EKOFS70, dành cho Tủ 19" sâu 900mm
Ekorack EKOFS80Khay cố định EKOFS80, dành cho Tủ 19" sâu 1,000mm
Ekorack EKOFS90Khay cố định EKOFS90, dành cho Tủ 19" sâu 1,100mm
Ekorack EKOSS45Khay trượt EKOSS45, dành cho Tủ 19" sâu 600mm
Ekorack EKOSS60Khay trượt EKOSS60, dành cho Tủ 19" sâu 800mm
Ekorack EKOSS80Khay trượt EKOSS80, dành cho Tủ 19" sâu 1,000mm
Ekorack EKOSS90Khay trượt EKOSS90, dành cho Tủ 19" sâu 1,100mm
Ekorack EKONUTỐc cài M6 - EKONUT
Ekorack EKOFANQuạt - EKOFAN
Ekorack EKOBP1UTấm che 19" 1U - EKOBP1U
Ekorack EKOBP2UTấm che 19" 1U - EKOBP2U
Ekorack EKOBP4UTấm che 19" 1U - EKOBP4U
Ekorack EKOHCMBThanh quản lý cáp ngang 19" 1U (thép) - EKOHCMB
Ekorack EKOTROUGHHB25Máng đỡ cáp dành cho bộ phiến Highband 25-đôi - EKOTROUGHHB25
Ekorack EKOCOMBDụng cụ chải cáp - EKOCOMB
Ekorack EKOBMF5Đế inox 5 way gắn tường - EKOBMF5 (dành cho phiến 2/10)
Ekorack EKOBMF8Đế inox 8 way gắn tường - EKOBMF8 - loại cao (dành cho phiến 2/8)
Ekorack EKOBMF10Đế inox 10 way gắn tường - EKOBMF10 (dành cho phiến 2/10)
Ekorack EKOBMF11Đế inox 11 way gắn tường - EKOBMF11 (dành cho phiến 2/10)
Ekorack EKOBMF15Đế inox 15 way gắn rack 19" - EKOBMF15 (dành cho phiến 2/10) 3U
Ekorack EKOBMF17Đế inox 17 way gắn tường - EKOBMF17 - loại cao 60mmH (dành cho phiến 2/10)
Ekorack EKOBMF4HB25Đế inox 4 way gắn rack 19" - EKOBMF4HB25 (dành cho phiến Highband 25)
trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
Hotline0925.135.999Support Online
Manager093.3439.777Support Online
Sales 10946.970.733Support Online
Sales 20937.832.656Support Online
Sales 30903.649.062Support Online
Sales 40120.8033.340Support Online
Support 10168.8721.089Support Online
Support 20912.253.573Support Online
Support 30938.644.246Support Online

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
Hotline0925.135.999Support Online
Manager093.3439.777Support Online
Sales 10946.970.733Support Online
Sales 20937.832.656Support Online
Sales 30903.649.062Support Online
Sales 40120.8033.340Support Online
Support 10168.8721.089Support Online
Support 20912.253.573Support Online
Support 30938.644.246Support Online