Tủ Rack mạng Vietrack Standard & phụ kiệnsale off

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1524 | Cật nhập lần cuối: 9/7/2016 2:03:13 PM | RSS

Giá bán: VND

Giá trên web chỉ mang tính chất tham khảo.

S.lượng:
Order No.Description
S-SERIES SEVER CABINET
42U W x D (mm)
VRS42-8110S-Series Server Cabinet 42U 800 x 1100
VRS42-8100S-Series Server Cabinet 42U 800 x 1000
VRS42-880S-Series Server Cabinet 42U 800 x 800
VRS42-6110S-Series Server Cabinet 42U 600 x 1100
VRS42-6100S-Series Server Cabinet 42U 600 x 1000
VRS42-680S-Series Server Cabinet 42U 600 x 800
36U W x D (mm)
VRS36-8100S-Series Server Cabinet 36U 800 x 1000
VRS36-880S-Series Server Cabinet 36U 800 x 800
VRS36-6100S-Series Server Cabinet 36U 600 x 1000
VRS36-680S-Series Server Cabinet 36U 600 x 800
27U W x D (mm)
VRS27-8100S-Series Server Cabinet 27U 800 x 1000
VRS27-880S-Series Server Cabinet 27U 800 x 800
VRS27-6100S-Series Server Cabinet 27U 600 x 1000
VRS27-680S-Series Server Cabinet 27U 600 x 800
V-Series SEVER CABINET
42U W x D (mm)
VRV42-8110V-Series Server Cabinet 42U 800 x 1100
VRV42-8100V-Series Server Cabinet 42U 800 x 1000
VRV42-880V-Series Server Cabinet 42U 800 x 800
VRV42-6110V-Series Server Cabinet 42U 600 x 1100
VRV42-6100V-Series Server Cabinet 42U 600 x 1000
VRV42-680V-Series Server Cabinet 42U 600 x 800
36U W x D (mm)
VRV36-8100V-Series Server Cabinet 36U 800 x 1000
VRV36-880V-Series Server Cabinet 36U 800 x 800
VRV36-6100V-Series Server Cabinet 36U 600 x 1000
VRV36-680V-Series Server Cabinet 36U 600 x 800
27U W x D (mm)
VRV27-8100V-Series Server Cabinet 27U 800 x 1000
VRV27-880V-Series Server Cabinet 27U 800 x 800
VRV27-6100V-Series Server Cabinet 27U 600 x 1000
VRV27-680V-Series Server Cabinet 27U 600 x 800
E-SERIES NETWORK CABINET
42U W x D (mm)
VRE42-6100E-Series Network Cabinet 42U 600 x 1000
VRE42-680E-Series Network Cabinet 42U 600 x 800
VRE42-660E-Series Network Cabinet 42U 600 x 600
36U W x D (mm)
VRE36-6100E-Series Network Cabinet 36U 600 x 1000
VRE36-680E-Series Network Cabinet 36U 600 x 800
VRE36-660E-Series Network Cabinet 36U 600 x 600
27U W x D (mm)
VRE27-6100E-Series Network Cabinet 27U 600 x 1000
VRE27-680E-Series Network Cabinet 27U 600 x 800
VRE27-660E-Series Network Cabinet 27U 600 x 600
20U W x D (mm)
VRE20-680E-Series Network Cabinet 20U 600 x 800
VRE20-660E-Series Network Cabinet 20U 600 x 600
15U W x D (mm)
VRE15-680E-Series Network Cabinet 15U 600 x 800
VRE15-660E-Series Network Cabinet 15U 600 x 600
XTREAM CABLING RACK
VRX42-8110-2Xtream Cabling Rack 42U 800 x 1100, Double Side
VRX42-8110-1Xtream Cabling Rack 42U 800 x 1100, Single Side
VRX42-865-2Xtream Cabling Rack 42U 800 x 650, Double Side
VRX42-865-1Xtream Cabling Rack 42U 800 x 650, Single Side
4 POSTS OPEN RACK
42U W x D (mm)
VRO42-4-1204 Posts Open Rack 42U 600 x 1200
VRO42-4-1004 Posts Open Rack 42U 600 x 1000
VRO42-4-804 Posts Open Rack 42U 600 x 800
VRO42-4-604 Posts Open Rack 42U 600 x 600
36U W x D (mm)
VRO36-4-1204 Posts Open Rack 36U 600 x 1200
VRO36-4-1004 Posts Open Rack 36U 600 x 1000
VRO36-4-804 Posts Open Rack 36U 600 x 800
VRO36-4-604 Posts Open Rack 36U 600 x 600
27U W x D (mm)
VRO27-4-1004 Posts Open Rack 27U 600 x 1000
VRO27-4-804 Posts Open Rack 27U 600 x 800
VRO27-4-604 Posts Open Rack 27U 600 x 600
2 POSTS OPEN RACK
VRO42-22 Posts Open Rack 42U
VRO36-22 Posts Open Rack 36U
VRO27-22 Posts Open Rack 27U
VRO20-22 Posts Open Rack 20U
WALL MOUNT ENCLOSURE
VRW15Wall Mount Enclosure 15U
VRW12Wall Mount Enclosure 12U
VRW11Wall Mount Enclosure 11U
VRW10Wall Mount Enclosure 10U
VRW09Wall Mount Enclosure 9U
VRW06Wall Mount Enclosure 6U
RACK PDU
Rack Power Strip
VRP106-CBRack Power Strip (6) Universal Outlets, 30A, 220V, CB
VRP112-MCBRack Power Strip (12) Universal Outlets, 30A, 220V, MCB
VRP312-MCBRack Power Strip (12) Universal Outlets, 30A, 220V, CB, IP45 Plug
VRP124-MCBRack Power Strip (24) Universal Outlets, 30A, 220V, MCB
VRP324-MCBRack Power Strip (24) Universal Outlets, 30A, 220V, MCB, IP45 Plug
Rack Power Distribution Unit
VRP206-CBRack Power (6) C13 Outlets, 30A, 220V, CB
VRP212-CBRack Power (12) C13 Outlets, 30A, 220V, CB
VRP224-MCBRack Power (20) C13 Outlets (4) C19 Outlets, 30A, 220V, MCB
CABLE MANAGEMENT
Vertical Cable Management
VRVM42-2Vertical Cable Management 42U, Double Side
VRVM36-2Vertical Cable Management 36U, Double Side
VRVM27-2Vertical Cable Management 27U, Double Side
VRVM42-1Vertical Cable Management 42U, Single Side
VRVM36-1Vertical Cable Management 36U, Single Side
VRVM27-1Vertical Cable Management 27U, Single Side
Horizontal Cable Management
VRHM-1FHorizontal Cable Management 1U, Finger Duct
VRHM-2FHorizontal Cable Management 2U, Finger Duct
VRHM-1RHorizontal Cable Management 1U, Ringed
VRHM-2PPass Through Duct 2U
VRHM-SBCable Support Bar 2"
SHELVING SYSTEM
Fix Shelf
VRFS100-1Fix Shelf Depth 1000, Black
VRFS85-1Fix Shelf Depth 850, Black
VRFS65-1Fix Shelf Depth 650, Black
VRFS45-1Fix Shelf Depth 450, Black
VRFS100-2Fix Shelf Depth 1000, Light Grey
VRFS85-2Fix Shelf Depth 850, Light Grey
VRFS65-2Fix Shelf Depth 650, Light Grey
VRFS45-2Fix Shelf Depth 450, Light Grey
Slide Shelf
VRSS100-1Slide Shelf Depth 1000, Black
VRSS85-1Slide Shelf Depth 850, Black
VRSS65-1Slide Shelf Depth 650, Black
VRSS45-1Slide Shelf Depth 450, Black
VRSS100-2Slide Shelf Depth 1000, Light Grey
VRSS85-2Slide Shelf Depth 850, Light Grey
VRSS65-2Slide Shelf Depth 650, Light Grey
VRSS45-2Slide Shelf Depth 450, Light Grey
BLANKING PANELS
VRB03-1Blanking Panel 3U, Black
VRB02-1Blanking Panel 2U, Black
VRB01-1Blanking Panel 1U, Black
VRB03-2Blanking Panel 3U, Light Grey
VRB02-2Blanking Panel 2U, Light Grey
VRB01-2Blanking Panel 1U, Light Grey
OTHERS
VRF-2Cooling Fan, 2 units
VRF-4Cooling Fan, 4 units
VRSCScrew
VR-OSISupport item for open rack shelving system
VRT220-660ETSI Enclosure 2200 x 600 x 600
VRT180-660ETSI Enclosure 1800 x 600 x 600
VRT120-660ETSI Enclosure 1200 x 600 x 600
VRT220-360ETSI Enclosure 2200 x 600 x 300
VRT180-630ETSI Enclosure 1800 x 600 x 300
VRT120-630ETSI Enclosure 1200 x 600 x 300
VRT80-820ETSI Enclosure 800 x 800 x 200
VRT70-720ETSI Enclosure 700 x 700 x 200
VRT60-620ETSI Enclosure 600 x 600 x 200
VRT50-520ETSI Enclosure 500 x 500 x 200
VRT40-420ETSI Enclosure 400 x 400 x 200
VRT30-320ETSI Enclosure 300 x 300 x 200
trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
Hotline0925.135.999Support Online
Manager093.3439.777Support Online
Sales 10946.970.733Support Online
Sales 20937.832.656Support Online
Sales 30903.649.062Support Online
Sales 40120.8033.340Support Online
Support 10168.8721.089Support Online
Support 20912.253.573Support Online
Support 30938.644.246Support Online

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
Hotline0925.135.999Support Online
Manager093.3439.777Support Online
Sales 10946.970.733Support Online
Sales 20937.832.656Support Online
Sales 30903.649.062Support Online
Sales 40120.8033.340Support Online
Support 10168.8721.089Support Online
Support 20912.253.573Support Online
Support 30938.644.246Support Online