Wintop 100M Media converternew

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1593 | Cật nhập lần cuối: 8/17/2015 6:14:25 PM | RSS

Giá bán: VND

Giá trên web chỉ mang tính chất tham khảo.

S.lượng:

10/100M Fast Ethernet Media Converter 1 FX port & 1 RJ45port

10/100M1310nm dual fiber 1*9 MM 2Km

WT-8110MA-11-2

10/100M 1310nm dual fiber 1*9 SM 20Km

WT-8110SA-11-20

10/100M 1310nm dual fiber 1*9 SM 40Km

WT-8110SA-11-40

10/100M 1310nm dual fiber 1*9 SM 60Km

WT-8110SA-11-60

10/100M 1*9 1550nm DFB dual fiber 1*9 80Km

WT-8110SA-11-80

10/100M 1*9 1550nm DFB dual fiber 1*9 100Km

WT-8110SA-11-100

10/100M 1*9 1550nm DFB dual fiber 1*9 120Km with APD

WT-8110SA-11-120

10/100M 1*9 BiDi SM 20Km TX1310/RX1550nm

WT-8110SB-11-20A

10/100M 1*9 BiDi SM 20Km TX1550/RX1310nm

WT-8110SB-11-20B

10/100M 1*9 BiDi SM 40Km TX1310/RX1550nm

WT-8110SB-11-40A

10/100M 1*9 BiDi SM 40Km TX1550/RX1310nm

WT-8110SB-11-40B

10/100M 1*9 BiDi SM 60KM TX1310/RX1550nm

WT-8110SB-11-60A

10/100M 1*9 BiDi SM 60Km TX1550/RX1310nm

WT-8110SB-11-60B

10/100M 1*9 BiDi SM 80KM TX1310/RX1550nm

WT-8110SB-11-80A

10/100M 1*9 BiDi SM 80Km TX1550/RX1310nm

WT-8110SB-11-80B

10/100M Fast Ethernet Media Converter 1 FX port & 2 RJ45 ports

10/100M1310nm dual fiber 1*9 MM 2Km

WT-8110MA-12-2

10/100M 1310nm dual fiber 1*9 SM 20Km

WT-8110SA-12-20

10/100M 1310nm dual fiber 1*9 SM 40Km

WT-8110SA-12-40

10/100M 1310nm dual fiber 1*9 SM 60Km

WT-8110SA-12-60

10/100M 1*9 1550nm DFB dual fiber 1*9 80Km

WT-8110SA-12-80

10/100M 1*9 1550nm DFB dual fiber 1*9 100Km

WT-8110SA-12-100

10/100M 1*9 1550nm DFB dual fiber 1*9 120Km with APD

WT-8110SA-12-120

10/100M 1*9 BiDi SM 20Km TX1310/RX1550nm

WT-8110SB-12-20A

10/100M 1*9 BiDi SM 20Km TX1550/RX1310nm

WT-8110SB-12-20B

10/100M 1*9 BiDi SM 40Km TX1310/RX1550nm

WT-8110SB-12-40A

10/100M 1*9 BiDi SM 40Km TX1550/RX1310nm

WT-8110SB-12-40B

10/100M 1*9 BiDi SM 60KM TX1310/RX1550nm

WT-8110SB-12-60A

10/100M 1*9 BiDi SM 60Km TX1550/RX1310nm

WT-8110SB-12-60B

10/100M 1*9 BiDi SM 80KM TX1310/RX1550nm

WT-8110SB-12-80A

10/100M 1*9 BiDi SM 80Km TX1550/RX1310nm

WT-8110SB-12-80B

10/100M Fast Ethernet Media Converter 1 FX port & 4 RJ45 ports

10/100M1310nm dual fiber 1*9 MM 2Km

WT-8110MA-14-2

10/100M 1310nm dual fiber 1*9 SM 20Km

WT-8110SA-14-20

10/100M 1310nm dual fiber 1*9 SM 40Km

WT-8110SA-14-40

10/100M 1310nm dual fiber 1*9 SM 60Km

WT-8110SA-14-60

10/100M 1*9 1550nm DFB dual fiber 1*9 80Km

WT-8110SA-14-80

10/100M 1*9 1550nm DFB dual fiber 1*9 100Km

WT-8110SA-14-100

10/100M 1*9 1550nm DFB dual fiber 1*9 120Km with APD

WT-8110SA-14-120

10/100M 1*9 BiDi SM 20Km TX1310/RX1550nm

WT-8110SB-14-20A

10/100M 1*9 BiDi SM 20Km TX1550/RX1310nm

WT-8110SB-14-20B

10/100M 1*9 BiDi SM 40Km TX1310/RX1550nm

WT-8110SB-14-40A

10/100M 1*9 BiDi SM 40Km TX1550/RX1310nm

WT-8110SB-14-40B

10/100M 1*9 BiDi SM 60KM TX1310/RX1550nm

WT-8110SB-14-60A

10/100M 1*9 BiDi SM 60Km TX1550/RX1310nm

WT-8110SB-14-60B

10/100M 1*9 BiDi SM 80KM TX1310/RX1550nm

WT-8110SB-14-80A

10/100M 1*9 BiDi SM 80Km TX1550/RX1310nm

WT-8110SB-14-80B

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
Hotline0925.135.999Support Online
Manager093.3439.777Support Online
Sales 10946.970.733Support Online
Sales 20937.832.656Support Online
Sales 30903.649.062Support Online
Sales 40120.8033.340Support Online
Support 10168.8721.089Support Online
Support 20912.253.573Support Online
Support 30938.644.246Support Online

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
Hotline0925.135.999Support Online
Manager093.3439.777Support Online
Sales 10946.970.733Support Online
Sales 20937.832.656Support Online
Sales 30903.649.062Support Online
Sales 40120.8033.340Support Online
Support 10168.8721.089Support Online
Support 20912.253.573Support Online
Support 30938.644.246Support Online