Giải pháp chấm công cho doanh nghiệp sản xuất nhỏnew

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 2860 | Cật nhập lần cuối: 11/10/2015 1:54:45 PM | RSS
Giải pháp chấm công cho doanh nghiệp sản xuất nhỏ, www.giaiphapcongnghe.info chia sẽ cho mọi người.Theo nghiên cứu rất nhiều các công ty sản xuất nhỏ, chúng tôi rút ra rằng Giải pháp chấm công dành cho các công ty này phải đáp ứng một số đặc thù nhất định sau:
Giải pháp chấm công cho doanh nghiệp sản xuất nhỏ
  • Linh động: các công ty thường không theo chuẩn chung, nên phần mềm chấm công và máy chấm công phải có khả năng tùy biến cao để phù hợp với mô hình của từng công ty
  • Qui trình triển khai chuyên nghiệp với nhân viên triển khai có năng lực: nhiều nhân viên chưa quen với việc phải chấm công nên có thể sẽ (âm thầm) chống đối. Việc này đòi hỏi nhân viên triển khai phải có kỹ năng mềm cao, “hiểu mình – hiểu người”
  • Một số công ty không có bộ phận chuyên về chấm công, hoặc bộ phận chuyên IT, nên đơn vị cung cấp giải pháp phải biết linh động trong cách triển khai và hậu mãi
  • Phần mềm chấm công – tính lương đáp ứng được yêu cầu sử dụng, nhưng chi phí không được vượt quá cao
  • … cùng một số yêu cầu khác

Giải pháp chấm công cho doanh nghiệp sản xuất nhỏ

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
Hotline0925.135.999Support Online
Manager093.3439.777Support Online
Sales 10946.970.733Support Online
Sales 20937.832.656Support Online
Sales 30903.649.062Support Online
Sales 40120.8033.340Support Online
Support 10168.8721.089Support Online
Support 20912.253.573Support Online
Support 30938.644.246Support Online

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
Hotline0925.135.999Support Online
Manager093.3439.777Support Online
Sales 10946.970.733Support Online
Sales 20937.832.656Support Online
Sales 30903.649.062Support Online
Sales 40120.8033.340Support Online
Support 10168.8721.089Support Online
Support 20912.253.573Support Online
Support 30938.644.246Support Online